آزمایشگاه آزما نانو سیستم در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در زمینه‌های فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی، شوینده‌ها و مواد نفتی؛ با هدف تامین نیاز صنایع مختلف منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آغاز کرد. این آزمایشگاه به عنوان همکار سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و داروی کشور، آزمون و صدور گواهینامه در زمینه کنترل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و نفتی را بر عهده دارد.

keyboard_arrow_up